Hop til indhold

Ansvar for tilsyn under prøven

Det er skoleleders ansvar at sikre, at eleverne inden prøven bliver grundigt orienteret om anvendelse af hjælpemidler ved prøven og konsekvenser ved at skaffe sig selv eller yde andre uretmæssig hjælp, benytte ikke-tilladte hjælpemidler, udgive en andens arbejde for sit eget eller anvende eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil. Skolens leder skal desuden sikre, at prøven gennemføres under forhold, der gør det muligt at udelukke, at eleverne kommunikerer utilsigtet, jf. retningslinjer ved skriftlige prøver. 

Styrelsen anbefaler derfor, at skolelederen informerer de tilsynsførende grundigt om regler for prøveafholdelse. Det er skolelederen, der beslutter hvor mange tilsynsførende der skal være til stede i prøvelokalet og forberedelseslokalet. Antallet af tilsynsførende skal sikre, at prøveafholdelsen følger reglerne i prøvebekendtgørelsen, jf. § 25 i bekendtgørelse om folkeskolens prøver.

Tilsynsførende

Skolelederen skal udpege tilsynsførende og skal i god tid før prøveafholdelse informere tilsynsførende om regler for prøveafholdelse. Eventuelt ved at guide til prøvemappens kapitel om ”Afholdelse”.

Faglærere må ikke føre tilsyn med elever, de underviser i det pågældende prøvefag. Klassens dansklærer må således ikke være tilsynsførende ved prøven i dansk, men må gerne være tilsynsførende ved prøven i engelsk, hvis læreren ikke underviser eleverne i engelsk.

De tilsynsførende må ikke hjælpe elever med fortolkning af eller løsninger til prøveoplæggets opgaver.

Det er skolelederen, der beslutter hvor mange tilsynsførende der skal være til stede i prøvelokalet og forberedelseslokalet. Antallet af tilsynsførende skal sikre, at prøveafholdelsen følger reglerne i prøvebekendtgørelsen.

Styrelsen har udarbejdet 7 skarpe til den tilsynsførende (pdf), som en tjekliste de tilsynsførende med fordel kan gennemgå inden prøveafholdelsen.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsen, kap. 5.

Sidst opdateret: 8. november 2023