Hop til indhold

Mundtlige sygeprøver kan afholdes i perioden fra torsdag før sommerferiens begyndelse til den 10. september eller i forbindelse med prøveterminen i december/januar. Skolen skal ikke tilmelde elever til mundtlige sygeprøver. De skriftlige sygeprøver afholdes i prøveterminen december/januar.

Her kan du læse om regler og rammer, som gælder ved sygeprøver.

Beskikket censur

Der sendes ikke statsligt beskikkede censorer til de mundtlige sygeprøver. I Årsplan og frister fremgår det, hvornår skolen modtager meddelelse om statsligt beskikket skriftlig censur til sygeprøver.

Booking i testogprøver

Eleverne skal bookes til de prøver, der afvikles i testogprøver.dk. Der kan være forhold om tilknytning af UNI-Login for elever, der ikke længere går på skolen, som skolerne skal være bekendte med, inden bookingen kan foretages. Vejledning til booking kan læses på dette link.

Tilmelding til sygeprøver

Eleven skal tilmeldes prøve på den skole, hvor eleven var tilmeldt til den ordinære prøve. Sygeprøven skal aflægges efter de regler, som gjaldt ved den oprindelige prøve. Skolen skal kun tilmelde elever til de skriftlige sygeprøver.

Skolerne skal angive det præcise antal elever, der skal til sygeprøve. Censuren tilrettelægges nemlig blandt andet ud fra dette antal.

Hvis skolen har ændringer til en afsendt tilmelding, kan ændringer foretages til medio november.

Materialebestilling til elever med særlige behov

Når skolen bestiller opgaver til elever med særlige behov, der skal til sygeprøve, skal skolen bruge det samme brugernavn og den samme adgangskode som ved andre tilmeldinger. Læs mere om Vejledningsskemaer til tilmeldinger.

Synopser og dispositioner

Hvis en elev skal til en mundtlig sygeprøve, som forudsætter en synopsis eller disposition, skal eleven lave eller færdiggøre denne før sygeprøven. Hvis eleven har afleveret en synopsis eller disposition før eleven blev sygemeldt, danner den grundlag for eksaminationen.

Skolelederen eller faglæreren vurderer, hvor mange vejledningstimer eleven skal have til at færdiggøre arbejdet med synopsis eller disposition.

Eksaminator ved sygeprøver

Der er ikke krav om, at det er samme lærer og censor, der eksaminerer ved sygeprøve, som ved den ordinære prøve.

Prøveaflæggelse på en anden skole

En elev kan aflægge den skriftlige del af sygeprøven på en anden skole. Tilmelding til sygeprøve skal ske på den prøveansvarlige skole, hvor eleven oprindeligt var tilmeldt. Den skole, hvor sygeprøven bliver holdt, må ikke tilmelde eleven, men skal modtage opgave(r) og eventuelt papir fra den skole, hvor eleven tilmeldes til prøve.

Når prøven er afsluttet, skal opgavebesvarelsen sendes retur til den prøveansvarlige skole, som videresender opgavebesvarelsen til censor.

Samlet tilmelding i kommunen

Hvis kommunen beslutter, at de skriftlige sygeprøver skal holdes samlet på én skole, sender den enkelte skole oplysninger om skolens sygeprøve til den skole, der skal holde prøverne. Herefter tilmeldes det samlede antal elever, der er indstillet til sygeprøve fra kommunens skoler. Det er den skole, som kommunen udvælger, der står for tilmeldingen.

Det er vigtigt, at skolerne i dette tilfælde ikke tilmelder elever til prøve på egen skolekode.

Kontor for Prøver, Eksamen og Test sender prøvesæt og meddelelsen om statsligt beskikket censur til den skole, der skal holde prøverne.

Den skole, der holder prøverne, sender opgavebesvarelserne samlet til censor, og der vedlægges en fortegnelse over skolerne.

Sidst opdateret: 17. oktober 2023